Category Archives: Uncategorized

Skyddad skogsmark

För första gången redovisas en sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark; formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor vid föryngringsavverkning, samt improduktiv skogsmark. Statistiken har tagits fram i ett samarbete mellan de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Skyddad skogsmark

Sustainable transportation fuels

Chalmers and Preem have now made a brochure, presenting the result from five interesting studies on sustainable and renewable fuels http://chalmeriana.lib.chalmers.se/aoa/energy/Preem_TT/index-h5.html?page=1#page=1

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sustainable transportation fuels

Klimatberäkna din semester

Klimatberäkna din semester på klimatsmartsemester.se Besök https://klimatsmartsemester.se för att beräkna din semesters klimatpåverkan och få klimatsmarta semestertips.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Klimatberäkna din semester

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Att naturen hänger ihop så att djur och växter kan sprida sig i landskapet är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. Det behövs en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas. Det är det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Sustainable Development Report 2019

The Sustainable Development Report 2019 presents the SDG Index and Dashboards for all UN member states and frames the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in terms of six broad transformations. It was prepared by teams of independent experts … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sustainable Development Report 2019

SDG Index Report for European Cities

First-Ever SDG Index and Dashboards Report for European Cities The report compares the performance of capital cities and a selection of large metropolitan areas in the European-Union (EU) and European Free Trade Association (EFTA) on the 17 Sustainable Development Goals … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SDG Index Report for European Cities

SDG utvärderas av FN

I en rapport har FN utvärderat de första fyra åren för arbetet med Agenda 2030 och de globala miljömålen, SDG. Enligt rapporten kommer flera av målen inte att nås i tid. För några mål går utvecklingen till och med bakåt. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SDG utvärderas av FN

Fler SDG pins på väg

Vi har gjort en ny beställning av SDG pins på UNDP shopen och kommer att kunna börja leverera dessa inom kort, https://www.amil.se/sdg-pin/ Vi kommer att behöva höja priset till 55 kr/pin, då UNDP har höjt priset från 6,99 US$ per … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fler SDG pins på väg

Myndigheters miljöarbete 2018

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Uppföljningen av myndigheternas efterlevnad av miljöledningsförordningen för 2018 visar att den överlag är god men behöver stärkas. Naturvårdsverket redovisar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Myndigheters miljöarbete 2018

Sveriges miljöbästa kommun

Aktuell Hållbarhets kommunrakning sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste frågorna just nu. Höga poäng i toppen men stor spridning i kommunernas miljöarbete. Du hittar hela listan på sidan http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sveriges miljöbästa kommun