Category Archives: Uncategorized

Fler SDG pins på väg

Vi har gjort en ny beställning av SDG pins på UNDP shopen och kommer att kunna börja leverera dessa inom kort, https://www.amil.se/sdg-pin/ Vi kommer att behöva höja priset till 55 kr/pin, då UNDP har höjt priset från 6,99 US$ per … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fler SDG pins på väg

Myndigheters miljöarbete 2018

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Uppföljningen av myndigheternas efterlevnad av miljöledningsförordningen för 2018 visar att den överlag är god men behöver stärkas. Naturvårdsverket redovisar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Myndigheters miljöarbete 2018

Sveriges miljöbästa kommun

Aktuell Hållbarhets kommunrakning sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste frågorna just nu. Höga poäng i toppen men stor spridning i kommunernas miljöarbete. Du hittar hela listan på sidan http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sveriges miljöbästa kommun

Agenda 2030 och Sverige

VÄRLDENS UTMANING –VÄRLDENS MÖJLIGHET Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det övergripande syftet är att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Agenda 2030 och Sverige

Greenest Countries in the EU

We analysed the most recently-available environmental data from Eurostat, the European Environmental Agency and the World Health Organization to determine which EU countries are the greenest—both in terms of natural environment and human impact. Our evaluation covered metrics related to … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Greenest Countries in the EU

Jordens magnetiska nordpol har flyttat!

Earth’s Magnetic North Pole Has Officially Moved.Man kan undra vad detta kan få för konsekvenser för migrerande fåglar mm. https://www.forbes.com/sites/trevornace/2019/02/05/earths-magnetic-north-pole-has-officially-moved/#1fbb98636862

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Jordens magnetiska nordpol har flyttat!

Slut SDG pins

Redan innan Jul tog våra SDG pins slut. Vi har nu levererat 2300 st i Sverige. FN har höjt priset i New York från 7 US$ per 2 pack till 8 US$ per 2 pack, vilket gör att de med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slut SDG pins

Australien okt-april

Under tiden oktober 2018 till slutet av april 2019 befinner vi oss på resa i Australien och kommer därför inte att ha så mycket nyheter på sidan

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Australien okt-april

Ökade miljöskatteintäkter 2016

2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än 5 miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från energiskatter på bränsle och el. Ökningen återfinns både hos näringslivet och hos hushållen. Statistiknyhet från SCB 2018-10-10 9.30 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/branschfordelade-miljoskatter-2016/

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ökade miljöskatteintäkter 2016

Wayfinder

Wayfinder is a free and open online platform primarily designed for development practitioners, planners, policy makers who are working with sustainable development challenges, but the approach can also be tailored to a wide range of projects and contexts. The new … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Wayfinder