Välkommen till Andersson Miljökonsult som har mer än 30 års erfarenhet i miljö och hållbar utveckling. Tillsammans med det nätverk av andra konsulter vi arbetar med, kan vi lösa det mesta av dina frågor inom miljö och hållbar utveckling. Allt från idéer, ansökningar, utredningar, utbildningar, projektgenomförande till projektredovisning.
Just nu rör sig mycket kring de globala hållbarhetsmålen och hur man skall integrera dessa i sin verksamhet.

Om de globala målen

De globala målen för hållbar utveckling (SDG) och Agenda 2030

Vi säljer även pins med de globala hållbarhetsmålen

samt lite andra SDG material