Utbildning

Det finns många bra föreläsningar eller föreläsningsserier att ta avstamp i då man diskuterar hållbar utveckling. Här kommer några exempel.

Målmedvetenskap – om de globala målen för hållbar utveckling

En podcast där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet får samtala med varandra om forskning, samverkan och FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Härifrån till hållbarheten

Vad har massproduktionen och konsumtionen gjort med vår livsstil och med vår syn på naturens resurser? Vi möter personer och företag som reagerat på de senaste årens rop på omställning. På olika sätt försöker de anpassa sig själva och sina verksamheter till att bli mer hållbara. Vi träffar även experter och uppfinnare som söker tekniska lösningar på växande problem i klimatförändringens spår.

Zero Impact

En av våra forskare på Chalmers, Fredrik Hedenus, medverkade som expert i reality serien Zero Impact, som visade hur en familj kan banta sina koldioxidutsläpp.

UR Samtiden – Tillståndet i miljön 2017

Föreläsningar och samtal från konferensen Tillståndet i miljön 2017. Donald Trump, Sveriges nya klimatlag och vikten av att kunna kommunicera hållbarhet till alla är några av frågorna som diskuteras.

Big Cities

Om hållbar utveckling i storstäder runt om i världen. Konkreta exempel på hur man på individ-nivå och samhällsnivå kan minska miljöbelastning och motverka sociala problem. Vi möter människor ifrån olika länder och deras innovativa idéer som löst flera storstadsproblem. Det handlar bland annat om boendealternativ i Korea, fiskodling mitt i Berlin, hemlösas situation i Malaysia och kulturellt samarbete i Jordanien.

EAT 2017

Matproduktionen är en gigantisk påfrestning på vår miljö. De globala hållbarhetsmålen från 2016 är närings- och matproduktionsrelaterade. Varje led i den globala näringskedjan måste bli mer hållbart. Eat:s grundare och president Dr. Gunhild A. Stordalen inleder konferensen EAT 2017. Inspelat den 12 juni 2017 på Clarion Sign i Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

The conference 2017

Vad händer i den digitala världen och hur påverkar det oss? Programmerare, konstnärer, designers, marknadsförare, forskare och företagsledare från hela världen ger oss en bild av nuet och en glimt av framtiden. Inspelat den 4-5 september 2017 på Malmö opera. Arrangör: Media Evolution.

Totalt globalt

Två tävlande ställs mot varandra i en fiktiv frågesport om hållbar utveckling. Frågorna har sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030, som är hållbarhetsmål som världens alla länder enats om. Hållbarhetsmålen syftar till att göra världen mer jämlik och rättvis, att utplåna den extrema fattigdomen och att lösa klimatkrisen. Forskare och sakkunniga inom ämnet hållbar utveckling medverkar.

The best explanation to Resilience
Senior research fellow Brian Walker explains the concept of resilience

De globala målen på YouTube Kids