Så upprätthålls den svenska överproduktionen av kött

Det produceras mer kött i Sverige idag än vad som efterfrågas. Varför fortsätter så många köttproducenter att producera, även när tillgången på deras varor överstiger efterfrågan.

Offentliga ekonomiska stöd premierar inte ökad köttproduktion, men trots detta produceras mer svenskt kött än vad konsumenterna vill köpa. Kött slängs eller blir djurmat innan det ens når butikshyllorna, och både butiker och konsumenter slänger stora mängder ätbara matvaror varje år. Dessutom har den industriella köttproduktionen stor påverkan på miljön och en hög konsumtion av kött kan ha negativa hälsoeffekter.

https://www.forskning.se/2018/05/21/sa-uppratthalls-den-svenska-overproduktionen-av-kott/

 

Nu kan du #BliMålmedveten

Global målen utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor, men din hjälp behövs för att målen ska bli verklighet!

Här kan du lära dig lite mer om Globala målen, svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra.

http://www.globalamalen.se/bli-malmedveten-nu/

bli-malmedveten-logo-lg

 

Stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA

Från och med 2018 finns det en uppdaterad Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, som innehåller en förstärkning av övergödningsarbetet. Den innebär att det går att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade områden.

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag. För de flesta län har detta datum redan passerat men det är bra att redan nu börja planera för nästa års ansökningar.

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/anslag-och-bidrag/havs–och-vattenmiljoanslaget/lova.html

LOVA_logga_hav_lst

Storuman forever

Oron för klimatförändringarna och dess konsekvenser växer i takt med nya larmrapporter. Men hur kan vi själva handgripligen göra något åt det? Och hur väcker man ett brett engagemang i frågan? Äkta paret Björn Ferry och Heidi Andersson har sedan tidigare bestämt sig för att leva ett helt fossilfritt liv senast 2025, men nu har de bestämt sig för att det inte räcker. Nu vill de ha med sig hela sin hemort, Storuman, på tåget. Det är ett högt uppsatt mål!

https://www.svtplay.se/video/17366498/storuman-forever/storuman-forever-sasong-1-avsnitt-1?start=auto