Kategoriarkiv: Uncategorized

Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska, visar ny statistik från SCB. Under det tredje kvartalet 2020 sjönk de med drygt 9 procent jämfört med motsvarande period 2019. – Till stor del beror minskningarna på minskat resande. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Air quality in Europe

The Air quality in Europe 2020 report provides an annual assessment of the status and impacts of air quality and recent air quality trends. The report supports policy development and implementation in the field of air quality at both European … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Air quality in Europe

Hushållen betalar mest miljöskatter

Statens intäkter från miljöskatter ökade 2018 jämfört med året innan. Hushållen bidrar mest till miljöskatteintäkterna. Under 2018 ökade intäkterna från hushållen med 2 procent, medan de minskade med 2 procent från näringslivet. Under 2018 uppgick statens miljöskatteintäkter till 96,9 miljarder … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hushållen betalar mest miljöskatter

SDGs Today

The Global Hub for Real-Time SDG data. The time is now for real-time data on the Sustainable Development Goals. Too much of our data is out-of-date or missing and too many people are being left behind. Check out SDSN’s new … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SDGs Today

Utsläppen av fosfor har ökat

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt. De totala utsläppen av näringsämnen … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utsläppen av fosfor har ökat

Ökade miljöskatteintäkter 2019

Intäkterna från miljöskatter fortsatte att öka 2019 och uppgick till 101 miljarder kronor. Det beror på ökade intäkter från energiskatter och transportskatter. De miljömotiverade subventionerna har dock minskat. 2019 uppgick de till drygt 11 miljarder kronor, vilket är en nedgång … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ökade miljöskatteintäkter 2019

Utsläpp av Växthusgaser minskade 2019

Växthusgasintensitet för Sveriges ekonomi minskade 2019 Statistiknyhet från SCB 2020-05-14 9.30 Växthusgasintensiteten för Sveriges ekonomi minskade med fyra procent 2019 jämfört med 2018, enligt preliminär statistik för helåret 2019. Detta beror på att växthusgasutsläppen minskade med tre procent och ekonomin … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utsläpp av Växthusgaser minskade 2019

Word Happiness Report 2020

The World Happiness Report is a landmark survey of the state of global happiness that ranks 156 countries by how happy their citizens perceive themselves to be. The World Happiness Report 2020 for the first time ranks cities around the … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Word Happiness Report 2020

Ek utveckling vs utläpp

Stark ekonomisk utveckling och stagnerande växthusgasutsläpp 2018 SCB:s miljöräkenskaper redovisar utsläpp till luft från den svenska ekonomin och hushållen. Mellan 2008 och 2018 har växthusgasutsläpp minskat med drygt 17 procent. Under samma period har BNP vuxit med 21 procent. Läs … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ek utveckling vs utläpp

Globala målen för unga

De globala målen på YouTube Kids Globala målen del 1 Globala målen del 2 Globala målen del 3

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Globala målen för unga