Sveriges långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen

Rapporten har tagits fram i enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Den långsiktiga strategin redogör för Sveriges långsiktiga mål om att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och vilka styrmedel och åtgärder som ska bidra till att uppnå målet.

Läs mer på https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/langsiktig-strategi-for-minskning-av-vaxthusgasutslappen/

Trenden för utvinning av naturresurser

Den uppåtgående trenden för utvinning av naturresurser i Sverige sedan 1998 bromsar in 2018 på grund av sommarens torka, och förklaras av den minskade skörden som följde. 2018 utvanns 252 miljoner ton naturresurser. Även den inhemska materialkonsumtionen uppgick till 252 miljoner ton, vilket motsvarar 24,7 ton per person.

Du hittar mer info på SCB