Avstannad tillväxt i miljösektorn 2020

Miljösektorn utgör 4,1 procent av Sveriges BNP. Produktionen av miljövänliga varor och tjänster var i stort sett oförändrad 2020 jämfört med året innan. Miljösektorn sysselsätter drygt 159 000 personer, varav 80 procent är män.

Statistiken om miljösektorn beskriver den del av Sveriges ekonomi som producerar miljövänliga varor och tjänster. I miljösektorn ingår produktion av miljöskyddande varor och tjänster samt aktiviteter som syftar till mer hållbar resurshantering.

Miljösektorns förädlingsvärde uppgick 2020 till 204 miljarder kronor. Det motsvarar 4,1 procent av Sveriges totala BNP, vilket kan jämföras med tidsseriens början 2003 då miljösektorns andel utgjorde 2,7 procent.

Läs vidare HÄR