Kasta inte sten i växthus

Låt oss erkänna det först som sist: Vi som arbetar med miljöfrågor lever inte som vi lär! skriver Tomas Kåberger , Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers.

Riskerna att snabba klimatförändringar ska orsaka stort lidande är förskräckande. Men de välvilliga aktivister som sprider ångest med beskrivningar av dessa risker, och kritiserar människor som fortsätter att flyga, äta kött, köra bil och använda fossila bränslen är också skrämmande. För de flesta  människorna i världen är det idag otänkbart att avstå från allt detta. De som tävlar i uppoffringar kommer därför inte bli förebilder för majoriteten i världen. De skrämmer bort människor från att ens försöka göra något.

Ska världen kunna undgå risken för klimatförändringar måste många miljarder människor medverka. De flesta kommer att göra lite, men tillsammans kan de ändå göra mycket.

https://goteborg.etc.se/ledare/kasta-inte-sten-i-vaxthus

Tomas_Kaberger

Miljösektorns andel av Sveriges BNP minskar

Statistiknyhet från SCB 2018-06-26 9.30
2016 uppgick miljösektorns förädlingsvärde till ungefär 81 miljarder, vilket motsvarar nära 2 procent av Sveriges BNP. De branscher som bidrar mest till miljösektorns förädlingsvärde 2016 är producenter av förnybar energi och företag verksamma inom avfalls- och avloppshantering. Sedan 2008 har miljösektorns andel av BNP minskat.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/namnlos2/

Nyhetsbrev Miljömål Väst Juni 2018

Följ vad som händer med Klimat 2030

Mycket är på gång inom det regionala klimatarbetet som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Den 21 maj möttes västsvenska ledare i Klimatråd Västra Götaland. I maj träffades också för första gången ett nätverk för köpcentrumaktörer som en del i Klimat 2030:s arbete med klimatomställningen.

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=31A7-896-3D8D-17

miljomal-vast

Handlingsplan Agenda 2030

Handlingsplan, Agenda 2030, 2018–2020 finns ute nu.

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I denna handlingsplan för 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.

https://www.regeringen.se/49d79c/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030

SDG2018Sv