Hushållen betalar mest miljöskatter

Statens intäkter från miljöskatter ökade 2018 jämfört med året innan. Hushållen bidrar mest till miljöskatteintäkterna. Under 2018 ökade intäkterna från hushållen med 2 procent, medan de minskade med 2 procent från näringslivet.

Under 2018 uppgick statens miljöskatteintäkter till 96,9 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 2 procent av Sveriges BNP. 2018 ökade intäkterna med 1,8 miljarder kronor jämfört med 2017.

Miljöskatterna branschfördelas utifrån vem som generar inkomsten till staten. Kemikalieskatten och flygskatten fördelas dock inte. Hushållen bidrar mest till miljöskatteintäkterna med 49,5 miljarder kronor, jämfört med 41,3 miljarder kronor från näringslivet.

Läs mer på https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/branschfordelade-miljoskatter-2018/