Världens viktigaste klimatlösningar

Varje lösning reducerar växthusgaser genom att undvika utsläpp och / eller genom att binda koldioxid som redan finns i atmosfären, skriver projektet Drowdown.

Målet med klimatlösningarna är att vara inkluderande och presentera ett omfattande utbud av betydande åtgärder som redan finns. Listan består främst av åtgärder som är vettiga att ta oberoende av deras klimatpåverkan eftersom de har inneboende fördelar för samhället och ekonomin. Dessa initiativ förbättrar liv, skapar jobb, återställer miljön, förbättrar säkerheten, skapar motståndskraft och främjar människors hälsa – skriver man på sin hemsida.

https://www.drawdown.org/

Växthusgasutsläppen från svensk ekonomi minskade första kvartalet 2019

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskar med 1,6 procent första kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Det är främst ett resultat av utsläppsminskningar från försörjning av el, gas, värme och kyla samt från transportindustrin. Samtidigt visar BNP på en ökning med 2,1 procent gällande första kvartalet 2019.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-forsta-kvartalet-2019/

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP, fasta priser 2018, 2008K1-2019K1

38 % positiva till kilometerskatt på personbilar

Nästan fyra av tio (38 procent) kan tänka sig en kilometerskatt för personbilar. Det visar en Sifo-undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet låtit göra. Två tredjedelar av de tillfrågade anser samtidigt att kilometerskatten borde vara lägre på landsbygden än i städerna. I Stockholmsregionen är stödet för en kilometerskatt betydligt lägre än i övriga landet.

http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/ny-sifo-undersoekning-fyra-av-tio-positiva-till-kilometerskatt-foer-personbilar-2911346

Vad händer i Kina idag?

Tid: 20 september, 2019, kl 13:00-15:00.
Plats: Arena Första Lång, Första Långgatan 17 b, 413 27 Göteborg

Kina är idag en av världens största ekonomier och en av Sveriges största handelspartner. Men vem är vår nya handelspartner? Vad händer globalt – handelskrig med USA eller nytt kallt krig? Demonstrationer pågår i Hongkong, men varför?

Kinas snabba omställning till mer hållbara lösningar ställs i skarp kontrast till hur de hanterar mänskliga rättigheter. The China Tribunal i London har granskat organdonationer i Kina och skriver i sin slutrapport: “It is sure beyond reasonable doubt that in China forced organ harvesting from prisoners of conscience has been practiced for a substantial period of time involving a very substantial number of victims”.

Vi har bjudit in två framstående experter som kommer att ge oss en unik inblick i dagens Kina.
Varmt välkomna till ett spännande samtal!

Manyan Ng, Kinaexpert, Director ISHR & Asia Vision Foundation, DC (på Svenska)

Kinas politiska system och dess målsättning.
Kinas investeringar i utlandet.
Mänskliga rättigheter i Kina.
Vad har Kinas ledning för agenda?
Vad betyder allt detta för Sverige?


David Matas, human rights lawyer, lead investigator of organ harvesting (på Engelska)

Organ harvesting from prisoners of conscience – a system beyond the human record. Facts findings, the scale of organ harvesting, human rights abuses, evidence, international condemnation, independent tribunal in London.

Seminariet är öppet och utan kostnad.
Det finns ett fik på plats, KÖK 17, http://kok17.se/, om du vill ha fika eller äta lunch innan seminariet.

Seminariet arrangeras av International Society for Human Rights-Sweden, ishr.se

Ytterligare information hittar du på sidorna:
https://www.facebook.com/events/373133170022995/
https://chinatribunal.com
www.endtransplantabuse.org
www.chinaorganharvest.org


Höghastighetståg Göteborg-Stockholm

Höghastighetståg Göteborg-Stockholm – var står vi idag?
Teknik, projektering och finansiering

Tid: 4 september 2019, kl 18-20.
Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2, Göteborg
Anmälan: https://forms.gle/wwbGvivjya25XXyz7
Fika finns från 17.30.
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan obligatorisk.
Seminariet arrangeras av Ingenjörer för miljön, IfM, http://ingenjorerformiljon.se/ i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland

Programmet

  • Lena Malm, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Välkommen till Länsstyrelsen. Så arbetar vi med Götalandsbanan
  • Max Falk, Västra Götalandsregionen. Planeringsläget i olika delar av Västra Götaland (Göteborg, Landvetter, Borås)
  • Sara Distner, Trafikverket. Så planerar Trafikverket.
  • Stefan Lind, Götalandsbanan, Borås-Linköping, den felande länken
  • Karin Pleijel, MP, kommunalråd i Göteborg

15 min inledning från respektive person och därefter frågor och diskussion.

Bakgrund

Sverigeförhandlingen, http://sverigeforhandlingen.se/, var en utredning 2014-2017 som bland annat hade till uppgift att ”Analysera och föreslå övergripande principer för finansiering av nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö”. Vidare att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Den nya järnvägen syftar till att knyta landets tre storstadsregioner tidsmässigt närmare varandra. Den ska också bidra till att utveckling sker även i mellanliggande regioner och i övriga Sverige, vilket innebär att utbyggnaden bör möjliggöra både konkurrenskraftig höghastighetstågstrafik mellan ändpunkterna (320km/h) och snabb storregional tågtrafik (250km/h).

Utredningen föreslog att ”Hela systemet Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö bör byggas snabbt och i huvudsak samtidigt. Båda sträckorna bör vara färdigställda cirka 2035, eller så fort som det är möjligt med tanke på teknik och den legala planeringsprocessen”. Utredningens slutrapport (SOU 2017:107) lämnades till regeringen i december 2017.

Efter detta har slutrapporten behandlats av regeringen under 2018.
Trafikverket lämnade den 5 oktober 2018 ett förslag, https://tinyurl.com/yxcerb27,  om hur de tänker fortsätta sitt arbete med de nya stambanorna, där man föreslår att:

– Lund-Hässleholm skall byggas ut med 320 km/tim
– Linköping-Stockholm (Ostlänken) skall byggas för 250 km/tim
– Göteborg – Borås skall byggas för 250 km/tim
Med detta frångår man Sverigeförhandlingens rekommendationen att bygga för 320 km/h och förlorar på det här sättet de tidigare uppsatta restidsmålen. Samtidigt föreslår Trafikverket att det fortsatta planeringsarbetet med lokaliseringsstudien mellan Linköping-Jönköping pausas.

Januariavtalet 2019 mellan S, MP, C och L; https://sv.wikipedia.org/wiki/Januariavtalet. Punkt 28. Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.

Götalandsbanan, https://gotalandsbanan.se/, är en samverkan mellan de fyra stora kommunerna på sträckan Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, som följer utvecklingen.