Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska, visar ny statistik från SCB. Under det tredje kvartalet 2020 sjönk de med drygt 9 procent jämfört med motsvarande period 2019.

– Till stor del beror minskningarna på minskat resande. Utsläppen från transportbranschen blev 38 procent lägre än under tredje kvartalet 2019. Främst minskade utsläppen från flygresor kraftigt, men nedgångar syns även i rederinäringen, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

Läs mer på sidan https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/utslappen-fran-transportbranschen-minskar-stort/