Author Archives: ulfpandersson

Utsläppen av fosfor har ökat

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt. De totala utsläppen av näringsämnen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utsläppen av fosfor har ökat

Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2020-05-27 9.30 Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 15 procent formellt skyddad. Av denna yta är nästan hela, närmare bestämt 97 procent, permanent skyddad enligt miljöbalken. I det permanenta skyddet ingår här nationalparker, naturreservat, … Continue reading

Posted in AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Ökade miljöskatteintäkter 2019

Intäkterna från miljöskatter fortsatte att öka 2019 och uppgick till 101 miljarder kronor. Det beror på ökade intäkter från energiskatter och transportskatter. De miljömotiverade subventionerna har dock minskat. 2019 uppgick de till drygt 11 miljarder kronor, vilket är en nedgång … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ökade miljöskatteintäkter 2019

Utsläpp av Växthusgaser minskade 2019

Växthusgasintensitet för Sveriges ekonomi minskade 2019 Statistiknyhet från SCB 2020-05-14 9.30 Växthusgasintensiteten för Sveriges ekonomi minskade med fyra procent 2019 jämfört med 2018, enligt preliminär statistik för helåret 2019. Detta beror på att växthusgasutsläppen minskade med tre procent och ekonomin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utsläpp av Växthusgaser minskade 2019

2019 Europe Sustainable Development Report

Towards a strategy for achieving the Sustainable Development Goals in the European Union We are pleased to launch this 2019 Europe Sustainable Development Report, which identifies policy priorities for the European Union (EU) to achieve the Sustainable Development Goals and … Continue reading

Posted in AMIL News | Kommentarer inaktiverade för 2019 Europe Sustainable Development Report

Word Happiness Report 2020

The World Happiness Report is a landmark survey of the state of global happiness that ranks 156 countries by how happy their citizens perceive themselves to be. The World Happiness Report 2020 for the first time ranks cities around the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Word Happiness Report 2020

Ek utveckling vs utläpp

Stark ekonomisk utveckling och stagnerande växthusgasutsläpp 2018 SCB:s miljöräkenskaper redovisar utsläpp till luft från den svenska ekonomin och hushållen. Mellan 2008 och 2018 har växthusgasutsläpp minskat med drygt 17 procent. Under samma period har BNP vuxit med 21 procent. Läs … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ek utveckling vs utläpp

Globala målen för unga

De globala målen på YouTube Kids Globala målen del 1 Globala målen del 2 Globala målen del 3

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Globala målen för unga

Klimatneutrala godstransporter på väg

Seminarium Onsdag 5 februari 2020 kl. 18:00–19:30 Ekocentrum Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg https://www.facebook.com/events/2322391457863044/

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Klimatneutrala godstransporter på väg

Sveriges långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen

Rapporten har tagits fram i enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Den långsiktiga strategin redogör för Sveriges långsiktiga mål om att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och vilka styrmedel och åtgärder som … Continue reading

Posted in AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Sveriges långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen