Author Archives: ulfpandersson

Klimatberäkna din semester

Klimatberäkna din semester på klimatsmartsemester.se Besök https://klimatsmartsemester.se för att beräkna din semesters klimatpåverkan och få klimatsmarta semestertips.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Klimatberäkna din semester

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Att naturen hänger ihop så att djur och växter kan sprida sig i landskapet är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. Det behövs en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas. Det är det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Sustainable Development Report 2019

The Sustainable Development Report 2019 presents the SDG Index and Dashboards for all UN member states and frames the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in terms of six broad transformations. It was prepared by teams of independent experts … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sustainable Development Report 2019

SDG Index Report for European Cities

First-Ever SDG Index and Dashboards Report for European Cities The report compares the performance of capital cities and a selection of large metropolitan areas in the European-Union (EU) and European Free Trade Association (EFTA) on the 17 Sustainable Development Goals … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SDG Index Report for European Cities

SDG utvärderas av FN

I en rapport har FN utvärderat de första fyra åren för arbetet med Agenda 2030 och de globala miljömålen, SDG. Enligt rapporten kommer flera av målen inte att nås i tid. För några mål går utvecklingen till och med bakåt. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SDG utvärderas av FN

Fler SDG pins på väg

Vi har gjort en ny beställning av SDG pins på UNDP shopen och kommer att kunna börja leverera dessa inom kort, https://www.amil.se/sdg-pin/ Vi kommer att behöva höja priset till 55 kr/pin, då UNDP har höjt priset från 6,99 US$ per … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fler SDG pins på väg

Myndigheters miljöarbete 2018

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Uppföljningen av myndigheternas efterlevnad av miljöledningsförordningen för 2018 visar att den överlag är god men behöver stärkas. Naturvårdsverket redovisar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Myndigheters miljöarbete 2018

Sveriges miljöbästa kommun

Aktuell Hållbarhets kommunrakning sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste frågorna just nu. Höga poäng i toppen men stor spridning i kommunernas miljöarbete. Du hittar hela listan på sidan http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sveriges miljöbästa kommun

Agenda 2030 och Sverige

VÄRLDENS UTMANING –VÄRLDENS MÖJLIGHET Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det övergripande syftet är att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Agenda 2030 och Sverige

Greenest Countries in the EU

We analysed the most recently-available environmental data from Eurostat, the European Environmental Agency and the World Health Organization to determine which EU countries are the greenest—both in terms of natural environment and human impact. Our evaluation covered metrics related to … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Greenest Countries in the EU