Författararkiv: ulfpandersson

Sveriges största riskområden

För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från Statens geotekniska … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Sveriges största riskområden

Ny IPCC-rapport viktig kunskapskälla om klimatet

9 augusti publicerade IPCC en ny rapport med en omfattande kunskapssammanställning om klimatförändringarna. I rapporten fastslås bland annat att omfattningen på de förändringar i klimatsystemet som kan observeras idag saknar motstycke de senaste tusen, eller till och med hundratusentals åren. … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Ny IPCC-rapport viktig kunskapskälla om klimatet

Växthusgasutsläpp minskade 2019

Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi fortsatte att minska 2019Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Växthusgasutsläpp minskade 2019

Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska, visar ny statistik från SCB. Under det tredje kvartalet 2020 sjönk de med drygt 9 procent jämfört med motsvarande period 2019. – Till stor del beror minskningarna på minskat resande. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Air quality in Europe

The Air quality in Europe 2020 report provides an annual assessment of the status and impacts of air quality and recent air quality trends. The report supports policy development and implementation in the field of air quality at both European … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Air quality in Europe

Hushållen betalar mest miljöskatter

Statens intäkter från miljöskatter ökade 2018 jämfört med året innan. Hushållen bidrar mest till miljöskatteintäkterna. Under 2018 ökade intäkterna från hushållen med 2 procent, medan de minskade med 2 procent från näringslivet. Under 2018 uppgick statens miljöskatteintäkter till 96,9 miljarder … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hushållen betalar mest miljöskatter

SDGs Today

The Global Hub for Real-Time SDG data. The time is now for real-time data on the Sustainable Development Goals. Too much of our data is out-of-date or missing and too many people are being left behind. Check out SDSN’s new … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SDGs Today

Utsläppen av fosfor har ökat

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt. De totala utsläppen av näringsämnen … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utsläppen av fosfor har ökat

Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2020-05-27 9.30 Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 15 procent formellt skyddad. Av denna yta är nästan hela, närmare bestämt 97 procent, permanent skyddad enligt miljöbalken. I det permanenta skyddet ingår här nationalparker, naturreservat, … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Ökade miljöskatteintäkter 2019

Intäkterna från miljöskatter fortsatte att öka 2019 och uppgick till 101 miljarder kronor. Det beror på ökade intäkter från energiskatter och transportskatter. De miljömotiverade subventionerna har dock minskat. 2019 uppgick de till drygt 11 miljarder kronor, vilket är en nedgång … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ökade miljöskatteintäkter 2019