SDG utvärderas av FN

I en rapport har FN utvärderat de första fyra åren för arbetet med Agenda 2030 och de globala miljömålen, SDG. Enligt rapporten kommer flera av målen inte att nås i tid. För några mål går utvecklingen till och med bakåt.

De mål som enligt rapporten har en negativ utveckling är Mål 2: Ingen hunger, Mål 12: hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: bekämpa klimatförändringarna, samt Mål 14 och 15: Hav och marina resurser, samt Ekosystem och biologisk mångfald.

Hela rapporten finns på sidan https://tinyurl.com/y5pbqjyz

Fler SDG pins på väg

Vi har gjort en ny beställning av SDG pins på UNDP shopen och kommer att kunna börja leverera dessa inom kort, https://www.amil.se/sdg-pin/

Vi kommer att behöva höja priset till 55 kr/pin, då UNDP har höjt priset från 6,99 US$ per 2 pin, till 7,99 US$ per 2 pin. Därtill kommer frakt, införselavgift, tullavgift och svensk moms.

Vid faktura tillkommer moms!

Myndigheters miljöarbete 2018

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Uppföljningen av myndigheternas efterlevnad av miljöledningsförordningen för 2018 visar att den överlag är god men behöver stärkas. Naturvårdsverket redovisar sina slutsatser i syfte att vägleda myndigheterna i det fortsatta förbättringsarbetet.

Läs hela rapporten på sidan http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6877-6