Ökade växthusgasutsläpp första kvartalet 2018

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar första kvartalet 2018 jämfört med 2017 enligt ny kvartalsstatistik. Det beror främst på ökningar från el-, gas- och värmeverk. Utsläppen från tillverkningsindustrin är oförändrade. Samtidigt fortsätter ekonomin att växa.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-forsta-kvartalet-2018/

 

Politisk optimism är inte lösningen på klimatfrågan

Optimismen om att framtida lösningar ska fixa klimatfrågan är ett stort problem i svensk politik. Det är en attityd som gör att partier gärna ställer sig bakom nationella och internationella överenskommelser, men sedan inte vill ta de konkreta beslut som behövs för att ställa om, skriver Mikael Sundström, ordförande i Jordens Vänner.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/politisk-optimism-ar-inte-losningen-pa-klimatfragan-23273