Politisk optimism är inte lösningen på klimatfrågan

Optimismen om att framtida lösningar ska fixa klimatfrågan är ett stort problem i svensk politik. Det är en attityd som gör att partier gärna ställer sig bakom nationella och internationella överenskommelser, men sedan inte vill ta de konkreta beslut som behövs för att ställa om, skriver Mikael Sundström, ordförande i Jordens Vänner.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/politisk-optimism-ar-inte-losningen-pa-klimatfragan-23273