Greta Thunberg – Hållbarhetsmäktigast 2019

När Aktuell Hållbarhet tillsammans med läsarna skapar listan över Sveriges hållbarhetsmäktigaste personer är det bärande kriteriet ”åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt”. Listan över de mäktigaste personerna i Hållbarhetssverige kommer ursprungligen från Miljöaktuellts lista över Sveriges miljömäktigaste. Nu har listan fått ett större fokus på hela hållbarhetsområdet. Listan består av personer från politik, akademi, näringsliv och organisationer. Syftet är att lyfta upp föredömen som sätter agendan i Hållbarhetsverige.

Ingen har fått lika många nomineringar till den här listan som årets hållbarhetsmäktigaste person. Ingen har heller tidigare gått direkt in på första­platsen och ingen har varit så ung. Här är årets lista över de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.

Greta Thunberg – Hållbarhetsmäktigast 2019

Skyddad skogsmark

För första gången redovisas en sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark; formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor vid föryngringsavverkning, samt improduktiv skogsmark. Statistiken har tagits fram i ett samarbete mellan de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Siffrorna kommer att uppdateras årligen genom fortsatt samarbete mellan myndigheterna.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/pong/statistiknyhet/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark-2018-12-31/

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Att naturen hänger ihop så att djur och växter kan sprida sig i landskapet är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. Det behövs en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas. Det är det grön infrastruktur handlar om. För att underlätta arbetet med att utveckla grön infrastruktur har Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram en regional handlingsplan.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html#0

Sustainable Development Report 2019

The Sustainable Development Report 2019 presents the SDG Index and Dashboards for all UN member states and frames the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in terms of six broad transformations. It was prepared by teams of independent experts at the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung.

Once again, Nordic countries – Sweden, Denmark, and Finland – top the SDG Index. Yet, even these countries face major challenges in implementing one or several SDGs. No country is on track for achieving all 17 goals with major performance gaps even in the top countries on SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 13 (Climate Action), SDG 14 (Life Below Water), and SDG 15 (Life on Land). https://www.sustainabledevelopment.report/

SDG Index Report for European Cities

First-Ever SDG Index and Dashboards Report for European Cities

The report compares the performance of capital cities and a selection of large metropolitan areas in the European-Union (EU) and European Free Trade Association (EFTA) on the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). In total, results for 45 European cities are presented in this first prototype version using 56 indicators.


CO2 emissions in European cities, 2015