Skyddad skogsmark

För första gången redovisas en sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark; formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor vid föryngringsavverkning, samt improduktiv skogsmark. Statistiken har tagits fram i ett samarbete mellan de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Siffrorna kommer att uppdateras årligen genom fortsatt samarbete mellan myndigheterna.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/pong/statistiknyhet/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark-2018-12-31/