Ökade miljöskatteintäkter 2016

2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än 5 miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från energiskatter på bränsle och el. Ökningen återfinns både hos näringslivet och hos hushållen.

Statistiknyhet från SCB 2018-10-10 9.30

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/branschfordelade-miljoskatter-2016/

Miljoskatt

Wayfinder

Wayfinder is a free and open online platform primarily designed for development practitioners, planners, policy makers who are working with sustainable development challenges, but the approach can also be tailored to a wide range of projects and contexts.

The new platform, called Wayfinder, brings together ideas from complexity science and social-ecological systems thinking. While it has its roots in previous resilience assessment approaches, it represents a major innovation in resilience practice.

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-09-12-introducing-wayfinder.html

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-09-12-introducing-wayfinder.html

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-09-12-introducing-wayfinder.html

State of the Baltic Sea

I drygt tre år har Östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom arbetat med att bedöma Östersjöns miljöstatus.

Ländernas gemensamma bedömning finns nu samlad i slutrapporten ”State of the Baltic Sea”.

– Rapporten beskriver statusen för arter och livsmiljöer samt nivån av mänsklig påverkan på Östersjön, säger Agnes Ytreberg, utredare på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

http://stateofthebalticsea.helcom.fi/in-brief/summary-of-findings/

State-of-the-Baltic-Sea