State of the Baltic Sea

I drygt tre år har Östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom arbetat med att bedöma Östersjöns miljöstatus.

Ländernas gemensamma bedömning finns nu samlad i slutrapporten ”State of the Baltic Sea”.

– Rapporten beskriver statusen för arter och livsmiljöer samt nivån av mänsklig påverkan på Östersjön, säger Agnes Ytreberg, utredare på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

http://stateofthebalticsea.helcom.fi/in-brief/summary-of-findings/

State-of-the-Baltic-Sea