Ökade växthusgasutsläpp första kvartalet 2018

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar första kvartalet 2018 jämfört med 2017 enligt ny kvartalsstatistik. Det beror främst på ökningar från el-, gas- och värmeverk. Utsläppen från tillverkningsindustrin är oförändrade. Samtidigt fortsätter ekonomin att växa.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-forsta-kvartalet-2018/