Seminarium om översvämningsrisker i Göteborg

Onsdag 5 september 2018, kl 18-20
Hörsalen, Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

Klimatrisker- vad kommer efter sommarens värme, torka och bränder?
Extremt väder – regn, högt vattenstånd och översvämningar?
Nyligen har Göteborgs kommun föreslagit en ny del av Översiktsplan – Tillägg för översvämningsrisker, http://v1.se/v1k
Seminariet vill belysa de tekniska/miljömässiga åtgärder som föreslås.

Hur mycket översvämning skall vi tåla innan det behövs mer drastiska åtgärder, såsom att bygga vattenportar eller flytta staden?
I vilket läge bör man börja diskutera detta?
Medverkar gör:
– Landshövding Anders Danielsson, ledamot i klimatstrategiska rådet för Västra Götaland
– Ulf Moback, klimatstrateg/landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
– Ulf Kamne, vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborg, med ansvar för stadsbyggnad, miljö och klimat, redovisar hur en politiker tänker i denna fråga.
Vi vill gärna ha din anmälan för planeringen. Det bjuds på fika.
Anmälan på sidan http://v1.se/ujo
Seminariet anordnas av Ingenjörer för Miljön och Läkare för Miljön tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland.

https://www.facebook.com/events/1804912526272583/