SDG utvärderas av FN

I en rapport har FN utvärderat de första fyra åren för arbetet med Agenda 2030 och de globala miljömålen, SDG. Enligt rapporten kommer flera av målen inte att nås i tid. För några mål går utvecklingen till och med bakåt.

De mål som enligt rapporten har en negativ utveckling är Mål 2: Ingen hunger, Mål 12: hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: bekämpa klimatförändringarna, samt Mål 14 och 15: Hav och marina resurser, samt Ekosystem och biologisk mångfald.

Hela rapporten finns på sidan https://tinyurl.com/y5pbqjyz