Kategoriarkiv: AMIL News

Sveriges största riskområden

För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från Statens geotekniska … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Sveriges största riskområden

Ny IPCC-rapport viktig kunskapskälla om klimatet

9 augusti publicerade IPCC en ny rapport med en omfattande kunskapssammanställning om klimatförändringarna. I rapporten fastslås bland annat att omfattningen på de förändringar i klimatsystemet som kan observeras idag saknar motstycke de senaste tusen, eller till och med hundratusentals åren. … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Ny IPCC-rapport viktig kunskapskälla om klimatet

Växthusgasutsläpp minskade 2019

Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi fortsatte att minska 2019Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Växthusgasutsläpp minskade 2019

Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2020-05-27 9.30 Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 15 procent formellt skyddad. Av denna yta är nästan hela, närmare bestämt 97 procent, permanent skyddad enligt miljöbalken. I det permanenta skyddet ingår här nationalparker, naturreservat, … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

2019 Europe Sustainable Development Report

Towards a strategy for achieving the Sustainable Development Goals in the European Union We are pleased to launch this 2019 Europe Sustainable Development Report, which identifies policy priorities for the European Union (EU) to achieve the Sustainable Development Goals and … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för 2019 Europe Sustainable Development Report

Sveriges långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen

Rapporten har tagits fram i enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Den långsiktiga strategin redogör för Sveriges långsiktiga mål om att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och vilka styrmedel och åtgärder som … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Sveriges långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen

Trenden för utvinning av naturresurser

Den uppåtgående trenden för utvinning av naturresurser i Sverige sedan 1998 bromsar in 2018 på grund av sommarens torka, och förklaras av den minskade skörden som följde. 2018 utvanns 252 miljoner ton naturresurser. Även den inhemska materialkonsumtionen uppgick till 252 … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Trenden för utvinning av naturresurser

The first European Sustainable Development Report is launched

The 2019 Europe Sustainable Development Report: “Towards a strategy for achieving the Sustainable Development Goals in the European Union”, has just been launched. Denmark, Sweden and Finland are in the Top Three in the updated index list. Read more on … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för The first European Sustainable Development Report is launched

EU-parlamentet utlyser klimatnödläge

EU-parlamentet har beslutat att utlysa klimatnödläge. Beslutet fattades nu under förmiddagen och innebär att parlamentet skickar en signal till FN:s klimatmöte COP25 . Läs mer på sidan https://www.aktuellhallbarhet.se/eu-parlamentet-utlyser-klimatnodlage/

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för EU-parlamentet utlyser klimatnödläge

Miljöpåverkan från konsumtion

Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna. Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. Produkter som har producerats både i Sverige och utomlands inkluderas, … Fortsätt läsa

Publicerat i AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Miljöpåverkan från konsumtion