Category Archives: AMIL News

Minskad utsläppsintensitet

Stora regionala skillnader i utsläpp av växthusgaserUtsläppen av växthusgaser satt i relation till BNP, även kallat utsläppsintensitet, fortsätter att minska. De regionala skillnaderna är stora, med störst utsläppsintensitet på Gotland och lägst i Stockholm. Gotland är dock det län som … Continue reading

Posted in AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Minskad utsläppsintensitet

Klimatramverk för universitet och högskolor

Chalmers och KTH har tillsammans tagit fram ett klimatramverk som beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen. Nu uppmanar de fler lärosäten att ansluta sig. I ramverket skriver man; Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och … Continue reading

Posted in AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Klimatramverk för universitet och högskolor

Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Sverige missar flera stora klimat- och miljömål med koppling till FN:s Agenda 2030 med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport som statistikmyndigheten SCB släpper i dag. Klimatgaser, havsmiljön och förlusten av biologisk mångfald är några av de största problemområdena. … Continue reading

Posted in AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Miljöskatteintäkter från näringslivet ökade 2017

Under 2017 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än 1,4 miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från näringslivet när det gäller energiskatter på el. Läs mer på sidan https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/branschfordelade-miljoskatter-2017/

Posted in AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Miljöskatteintäkter från näringslivet ökade 2017

Maglev och magnettåg

Just nu planerar Sverige att bygga banor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ingenjörer för miljön, IfM, hade ett seminarium ihop med Länsstyrelsen de 4 september kring denna fråga. Diskussioner om alternativet maglev och magnettåg kom upp som en idé. … Continue reading

Posted in AMIL News | Kommentarer inaktiverade för Maglev och magnettåg