Klimatramverk för universitet och högskolor

Chalmers och KTH har tillsammans tagit fram ett klimatramverk som beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen. Nu uppmanar de fler lärosäten att ansluta sig.

I ramverket skriver man; Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Därför har vi tagit fram ett klimatramverk för universitet och högskolor.

Klimatramverket

Klimatramverket – vägledning

KTH hittar du informationen om vilka universitet och högskolor som anslutit sig.