Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Sverige missar flera stora klimat- och miljömål med koppling till FN:s Agenda 2030 med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport som statistikmyndigheten SCB släpper i dag. Klimatgaser, havsmiljön och förlusten av biologisk mångfald är några av de största problemområdena.

SCB Pressmeddelande 2019-10-01

Rapporten ”Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, Statistisk lägesbild 2019