Sveriges långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen

Rapporten har tagits fram i enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Den långsiktiga strategin redogör för Sveriges långsiktiga mål om att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och vilka styrmedel och åtgärder som ska bidra till att uppnå målet.

Läs mer på https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/langsiktig-strategi-for-minskning-av-vaxthusgasutslappen/