Trenden för utvinning av naturresurser

Den uppåtgående trenden för utvinning av naturresurser i Sverige sedan 1998 bromsar in 2018 på grund av sommarens torka, och förklaras av den minskade skörden som följde. 2018 utvanns 252 miljoner ton naturresurser. Även den inhemska materialkonsumtionen uppgick till 252 miljoner ton, vilket motsvarar 24,7 ton per person.

Du hittar mer info på SCB