Växthusgasutsläppen från svensk ekonomi minskade första kvartalet 2019

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskar med 1,6 procent första kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Det är främst ett resultat av utsläppsminskningar från försörjning av el, gas, värme och kyla samt från transportindustrin. Samtidigt visar BNP på en ökning med 2,1 procent gällande första kvartalet 2019.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-forsta-kvartalet-2019/

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP, fasta priser 2018, 2008K1-2019K1