Nyhetsbrev Miljömål Väst Juni 2018

Följ vad som händer med Klimat 2030

Mycket är på gång inom det regionala klimatarbetet som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Den 21 maj möttes västsvenska ledare i Klimatråd Västra Götaland. I maj träffades också för första gången ett nätverk för köpcentrumaktörer som en del i Klimat 2030:s arbete med klimatomställningen.

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=31A7-896-3D8D-17

miljomal-vast