Kasta inte sten i växthus

Låt oss erkänna det först som sist: Vi som arbetar med miljöfrågor lever inte som vi lär! skriver Tomas Kåberger , Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers.

Riskerna att snabba klimatförändringar ska orsaka stort lidande är förskräckande. Men de välvilliga aktivister som sprider ångest med beskrivningar av dessa risker, och kritiserar människor som fortsätter att flyga, äta kött, köra bil och använda fossila bränslen är också skrämmande. För de flesta  människorna i världen är det idag otänkbart att avstå från allt detta. De som tävlar i uppoffringar kommer därför inte bli förebilder för majoriteten i världen. De skrämmer bort människor från att ens försöka göra något.

Ska världen kunna undgå risken för klimatförändringar måste många miljarder människor medverka. De flesta kommer att göra lite, men tillsammans kan de ändå göra mycket.

https://goteborg.etc.se/ledare/kasta-inte-sten-i-vaxthus

Tomas_Kaberger