Så upprätthålls den svenska överproduktionen av kött

Det produceras mer kött i Sverige idag än vad som efterfrågas. Varför fortsätter så många köttproducenter att producera, även när tillgången på deras varor överstiger efterfrågan.

Offentliga ekonomiska stöd premierar inte ökad köttproduktion, men trots detta produceras mer svenskt kött än vad konsumenterna vill köpa. Kött slängs eller blir djurmat innan det ens når butikshyllorna, och både butiker och konsumenter slänger stora mängder ätbara matvaror varje år. Dessutom har den industriella köttproduktionen stor påverkan på miljön och en hög konsumtion av kött kan ha negativa hälsoeffekter.

https://www.forskning.se/2018/05/21/sa-uppratthalls-den-svenska-overproduktionen-av-kott/