Agenda 2030 och Sverige

VÄRLDENS UTMANING –VÄRLDENS MÖJLIGHET

Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det övergripande syftet är att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot klimatförändringarna.En omställning till hållbar utveckling är både nödvändig och möjlig, men tiden är kort. De 17 målen i agendan ska nås inom ett decennium och för att lyckas måste vi hantera de globala utmaningarna tillsammans. Utmaningar som är förenade med så stora kostnader för samhället att vi inte har råd att inte agera.

Läs mer i Agenda 2030-delegationen rapport från våren 2019 https://tinyurl.com/yyepggs5