Målmedvetenskap – om globala målen för hållbar utveckling

Målmedvetenskap är ett forum för att visa på potentialen i att olika fält kan mötas i en gemensam målbild men utan att blunda för problematiken som uppstår när målsättningar står i konflikt med varandra. För att visa, testa, följa upp och hitta lösningar som möjliggör att alla målen kan uppnås har forskningen och akademin en nyckelroll. Kunskap och samverkan för en bättre framtid.

Samtalsstafetten inleds i avsnitt 1 av Katarina Gårdfeldt, Chalmers. Hon tog med sig mål 14: Hav och marina resurser, och hon valde att bjuda in Sverker Jagers, Göteborgs universitet, som sin samtalspartner. Till samtalet tog Sverker med sig mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/V%C3%A5rt+arbete+med+globala+m%C3%A5len+f%C3%B6r+h%C3%A5llbar+utveckling/malmedvetenskap—forskarpodd-om-globala-malen