Marknaden för biokol växer

Intresset för att framställa biokol i Sverige ökar och flera städer har de förutsättningar som krävs. Eftersom biokol har flera användningsområden är marknaden god och har utvecklingspotential. Det visar en ny rapport från Avfall Sverige.

https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/finns-det-en-marknad-for-biokol/