Biff, fläsk eller fågel – får vi äta kött för miljöns skull?

Mindre kött på tallriken är ett måste för att klara klimatet. Nu anas ett trendbrott, för första gången på länge minskar svenskarnas köttkonsumtion. Samtidigt behöver vi fler betesdjur för att nå målen om biologisk mångfald.

https://www.forskning.se/2018/03/01/biff-flask-eller-fagel-far-vi-ata-kott-for-miljons-skull/

sheep