Mikropartiklar från vägtrafiken påverkar livet i haven

Små partiklar, bland annat från plaster, har visat sig vara ett hot mot livet i havet. Det finns dålig kunskap om varifrån de kommer, hur de sprids och hur mycket som hamnar i havet.

https://www.forskning.se/2018/02/28/mikropartiklar-fran-vagtrafiken-paverkar-livet-haven/

Atlantic Grey Seal, Halichoerus grypus, portrait in the dark blue water wit morning sun, animal swimming in the ocean waves, Helgoland island, Germany

Atlantic Grey Seal, Halichoerus grypus, portrait in the dark blue water wit morning sun, animal swimming in the ocean waves, Helgoland island, Germany