Målmedvetenskap – om de globala målen för hållbar utveckling

I den här podcasten får forskare från Chalmers och Göteborgs universitet samtala med varandra om forskning, samverkan och FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

https://gmv.gu.se/Aktuellt/V%C3%A5rt+arbete+med+globala+m%C3%A5len+f%C3%B6r+h%C3%A5llbar+utveckling/malmedvetenskap—forskarpodd-om-globala-malen

1685135_f--rblad-03