Mer konstgödsel ger större skördar

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2016/17 till 198 500 ton, en ökning med 7 procent jämfört med närmast föregående gödselår. För fosfor uppgick försäljningen till 14 400 ton, vilket är en ökning med 1 300 ton (10 procent) jämfört med föregående år.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/godselmedel-och-kalk/forsaljning-av-mineralgodsel-till-jord-och-tradgardsbruk/pong/statistiknyhet/forsaljning-av-mineralgodsel-till-jord–och-tradgardsbruk2/