Solceller, likström och batterier i byggnader

Akademiska Hus första DC-hus med solceller och batterilagring

Maximal nytta av solel är målsättningen med den pågående solcellssatsningen inom innovationsarenan A Working Lab som nu byggs på Chalmers. Genom att minimera omvandlingsprocessen mellan likström och växelström, och samtidigt nyttja batterilagring för en jämnare produktion ska projektet skapa nya erfarenheter för en skalbar och effektivare energianvändning.

https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2017/12/akademiska-hus-forsta-dc-hus-med-solceller-och-batterilagring/