Tillståndet i miljön 2017

Föreläsningar och samtal från konferensen Tillståndet i miljön 2017. Donald Trump, Sveriges nya klimatlag och vikten av att kunna kommunicera hållbarhet till alla är några av frågorna som diskuteras. Inspelat den 18 maj 2017 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hämta materialet på sidan http://urplay.se/serie/203066-ur-samtiden-tillstandet-i-miljon-2017