Hållbar utveckling i skolan

Ny rapport: Hållbar utveckling i skolan

I rapporten kartläggs kommunernas arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Den lyfter också vilka former av stöd kommunerna anser sig behöva för att utveckla sitt arbete med LHU. Vi uppmanar alla som arbetar med att utveckla arbetet med LHU att ta till sig resultaten och slutsatserna. För att nå målet om en hållbar och rättvis värld måste vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i den svenska skolan.

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/ny-rapport-hallbar-utveckling-i-skolan

Vi har några enstaka tryckta ex ifall du vill ha.