Miljösanktionsavgift för båtar med för mycket svavel i bränslet

PM kring Miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa förbud om marint bränsle i svavelförordningen är nu ute på remiss.

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa förbud om marint bränsle i svavelförordningen.

http://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-av-promemorian-miljosanktionsavgift-for-overtradelser-av-vissa-forbud-om-marint-bransle-i-svavelforordningen/

Har du åsikter kan du även lämna in ett remissvar till Miljö- och energidepartementet senast den 9 februari 2018.