Nytt nationellt klimatpolitiskt råd

Regeringen inrättar 1 januari 2018 den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som leds av 8 ledamöter med vetenskaplig expertkunskap. Från Göteborg deltar Tomas Kåberger, Chalmers och Åsa Löfgren, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Ett kansli för Klimatpolitiska rådet inrättas vid forskningsrådet Formas.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-genomfor-sista-delen-av-det-klimatpolitiska-ramverket–inrattar-klimatpolitiska-radet/