Fortsatt ökning av befolkning i tätorter

Under 2017 ökade befolkningen i tätorter med nästan 100 000 personer. Det är en svagare ökning jämfört med föregående år, då tätortsbefolkningen ökade med mer än 120 000 personer. De största ökningarna har skett i landets största tätorter, med Stockholm, Göteborg och Malmö i toppen.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter-arealer-befolkning/pong/statistiknyhet/befolkning-i-tatorter-2017/